ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

Тргоцентар д.о.о.

Основна идеја и захтев пословања у фирми је да нашем купцу /кориснику осигурамо увек потпуно безбедну храну високог квалитета, која ни на који начин неће угрозити његово здравље и која ће у потпуности испунити његова очекивања. Да би смо то постигли увели смо и одржавамо систем који је заснован на превентивним мерама које смо уградили у наше процесе, а које обухватају:

 • Сировине се набављају од поузданих добављача који се придржавају добре произвођачке праксе са највишим стандардима хигијене.
 • Пекарски, посластичарски производи, кувана јела и остали производи се производе на основу захтева стандарда IFS 6.1.
 • Материјали и производи који се користе у процесу рада, искључиво се набављају од одобрених испоручилаца. Набављени материјали и производи поседују сертификате о здравственој исправности и усклађени су са спецификацијама а поред тога редовно се проверавају у акредитованим лабораторијама, како би били апсолутно сигурни да ће наши корисници добити потпуно безбедан производ.
 • Применом хигијенско-санитарних мера обезбеђујемо адекватне хигијенске услове у магацинима, транспортним средствима, помоћним просторијама и окружењу.
 • Производна опрема се одржава у складу са плановима превентивног одржавања, чисти и дезинфикује на начин који обезбеђује потпуне хигијенске услове рада.
 • Опрема која се користи за мерења, контролисања и испитивања редовно се проверава (екстерно и интерно).
 • Вода која се користи у процесу производње одговара прописима којима се регулише квалитет воде за пић.
 • Запослени који су у контакту са прехрамбеним производима подвргавају се периодичним санитарним прегледима, одржавају висок ниво хигијене и обучени су за примену санитарних принципа у промету прехрамбених производа и ефикасно обављање својих задатака.
 • Запослени поштују све мере превентиве и заштите у складу са препорукама Министарства здравља Републике Србије, а везане су са пандемијом Kовид 19.
 • Редовном обуком запослених обезбеђује се стварање свести о значају безбедности производа и примени свих мера и правила којима се то постижe.
 • Правилним одлагањем и руковањем отпадом обезбеђује се висок ниво хигијенских услова у објектима и окружењу и заштита од штеточинa.
 • У обављању својих активности предузеће примењује позитивне законске пропис.
 • Редовном комуникацијом са клијентима и корисницима наших производа и услуга, упознајемо их са политиком безбедности производа и сазнајемо њихова очекивања.
 • Примена добре произвођачке праксе (GMP), добре хигијенске праксе (GHP) и система анализе ризика и управљања ризиком у критичним контролним тачкама (HACCP систем) представљају основу на којој предузеће гради своју политику пословања.
 • Транспорт наших производа се врши адекватним превозним средствима при чему се строго поштује систем IFS 6.1, о чему сведоче записи који се воде редовно.

Циљеви примене ових мера су: здравствено исправни и безбедни производи високог и препознатљивог квалитета, сигурност и поверење клијента, смањење жалби, повећање успешности компаније.

Наша мисија

Скроз добра пекара тежи да својом понудом пекарских и посластичарских производа као и понудом куваних јела, задовољи све потребе потрошача који желе брзо припремљен и квалитетан оброк. Основни мото компаније је „Више од пекаре мање од ресторана“ описује управо нашу жељу да купци добију у формату пекаре кавлитетну и разноврсну понуду производа и услуге по ценама нижим од ресторана.
Одабиром фреквентних локација желимо да потрошачима будемо увек у фокусу, а препознатиљивим изгледом и пријатним амбијентом желимо да се приликом куповине пријатно осећају.

Наша визија

Визија организације је да „Скроз добра пекара“ буде синоним за квалитетну и укусну храну и постане национални бренд у индустрији пекарства. Визија компаније је да задржи лидерску позицију на тржишту и да сталним растом броја објеката буде доступна што већем броју становништва, а подизањем квалитета и стандарда повећа лојалност купаца. Заједничким хуманитарним акцијама са купцима желимо да изградимо имиџ друштвено одговорне компаније.
Стога, како би остали партнер који испуњава захтеве својих клијената и одржава њихову лојалност, негујемо низ вредности, које успешно доприносе остварењу овог циља а то су: позитиван став, страст и посвећеност, прилагодљивост и професионализам.

gtag('config', 'G-KPJM7NPY4F');