Постани део скроз доброг тима

Скроз добра каријера те чека

ПОПУНИТЕ ФОРМУ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ

  Приложите вашу радну биографију (CV)

  ТРЕНУТНО ОТВОРЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ

  (кликом на позицију погледајте услове)

  Радник у пекари (М/Ж)

  Позиција отворена за следеће градове: Београд, Лазаревац, Нови Сад, Суботица, Ковин, Ваљево, Нова Пазова, Темерин, Сремска Митровица, Инђија, Рума, Горњи Милановац, Чачак, Врбас, Шид, Крушевац, Бачка Топола.

  НУДИМО:

  • Сами креирајте своју каријеру и напредујте од позиције продавца до позиције регионалног менаџера, где ће мерило Вашег успеха бити искључиво резултати и залагање;
  • Уз одличну стартну плату, бринете сами о висини Ваше зараде кроз стимулативне бонусе за остварене задате циљеве (задајемо месечни план продаје и имате могућност да кроз сугестивну продају остварите новчане награде);
  • Без обзира на искуство које имате, или сте неко ко нема радног искуства, обезбеђујемо одличну обуку према стандардима компаније. Након завршене обуке, добијате сертификат о успешно завршеној обуци;
  • Ценимо Ваше слободно време, самим тим имате могућност избора, два слободна дана, четворочасовно радно време и слободне дане према личним потребама;
  • Имате прилику да радите близу места становања, јер смо заступљени на скоро свим Београдским општинама;
  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Као скроз добри домаћини,за позиције: продавац,пекач и пица мајстор, обезбеђујемо смештај у Београду кандидатима из унутрашњости. Трошкове режија у становима измирује компанија.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Поздрављање купаца приликом уласка у објекат и пружање информација које купце занимају како би им помоги да изаберу производе према њиховој жељи и укусу;
  • Пружање квалитетне услуге купцима продајом производа према њиховој потреби;
  • Стварање пријатне атмосфере, развијање и одржавање добрих односа са купцима у име нашег бренда, јер су наши продавци домаћини у нашим малопродајним објектима;
  • Промовисање производа и акцијских понуда кроз сугестивну продају слушајући потребе купаца;
  • Одржавање хигијене свог радног простора и радних површина;
  • Термички обрађује пекарске производе у оквиру одређеног дела производње;
  • Поштује прописане нормативе које се односе на производни асортиман;
  • Поштује законом прописане санитарне и хигијенске процедуре;
  • Произведене количине усклади са дневним потребама лагера.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Способни да у било којим околностима комуницирате пријатно и љубазно са свим купцима и колегама;
  • Волите да радите у динамичном окружењу где до изражаја долазе организационе вештине;
  • Имате енергичан став, амбициозни сте и имате жељу за учењем и напредовањем;
  • Поуздани сте, можемо да се ослонимо на Вашу одговорност;
  • Усмерени сте на задате продајне циљеве ради обостране користи;
  • Спремност за рад у све три смене (ноћни рад је додатно плаћен и није обавезујући, постоји могућност договора)

  Пица мајстор (М/Ж)

  Позиција отворена за следеће градове: Београд, Лазаревац, Нови Сад, Суботица, Ковин, Нова Пазова, Ваљево, Темерин, Сремска Митровица, Инђија, Рума, Горњи Милановац, Чачак, Врбас, Шид, Крушевац, Бачка Топола.

  НУДИМО:

  • Сами креирајте своју каријеру и напредујте од позиције пица мајстора до позиције регионалног менаџера, где ће мерило Вашег успеха бити искључиво резултати и залагање;
  • Уз одличну стартну плату, бринете сами о висини Ваше зараде кроз стимулативне бонусе за остварене задате циљеве (задајемо месечни план продаје и имате могућност да кроз сугестивну продају остварите новчане награде);
  • Без обзира на искуство које имате, или сте неко ко нема радног искуства, обезбеђујемо одличну обуку према стандардима компаније. Након завршене обуке, добијате сертификат о успешно завршеној обуци;
  • Ценимо Ваше слободно време, самим тим имате могућност избора, два слободна дана, четворочасовно радно време и слободне дане према личним потребама;
  • Имате прилику да радите близу места становања, јер смо заступљени на скоро свим београдским општинама;
  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Као скроз добри домаћини,за позиције: продавац,пекач и пица мајстор, обезбеђујемо смештај у Београду кандидатима из унутрашњости. Трошкове режија у становима измирује компанија.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Производи производе у оквиру пица блока – пице, пирошке, сендвиче;
  • Поштује прописане нормативе и процедуре које се односе на производни асортиман;
  • Произведене количине усклади са потребама продаје;
  • Требује сировине у потребним количинама за минимум дневну производњу;
  • По потреби рад на тач скрин каси.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Способни да у било којим околностима комуницирате пријатно и љубазно са свим купцима и колегама;
  • Волите да радите у динамичном окружењу где до изражаја долазе организационе вештине;
  • Имате енергичан став,амбициозни сте и имате жељу за учењем и напредовањем;
  • Поуздани сте, можемо да се ослонимо на Вашу одговорност;
  • Усмерени сте на задате продајне циљеве ради обостране користи;
  • Спремност за рад у све три смене (ноћни рад је додатно плаћен и није обавезујући, постоји могућност договора)

  Пословођа објекта (М/Ж)

  Позиција отворена за следеће градове: Београд, Нови Сад, Суботица, Ковин, Смедерево, Инђија, Пожаревац, Горњи Милановац, Чачак, Бачка Топола.

  НУДИМО:

  • Сами креирајте своју каријеру и напредујте од позиције продавца до позиције регионалног менаџера, где ће мерило Вашег успеха бити искључиво резултати и залагање;
  • Уз одличну стартну плату, бринете сами о висини Ваше зараде кроз стимулативне бонусе за остварене задате циљеве (задајемо месечни план продаје и имате могућност да кроз сугестивну продају остварите новчане награде);
  • Без обзира на искуство које имате, или сте неко ко нема радног искуства, обезбеђујемо одличну обуку према стандардима компаније. Након завршене обуке, добијате сертификат о успешно завршеној обуци;
  • Ценимо Ваше слободно време, самим тим имате могућност избора, два слободна дана, четворочасовно радно време и слободне дане према личним потребама;
  • Имате прилику да радите близу места становања, јер смо заступљени на скоро свим београдским општинама;
  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Као скроз добри домаћини,за позиције:продавац,пекач и пица мајстор, обезбеђујемо смештај кандидатима из унутрашњости. Трошкове режија у становима измирује компанија.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Способни да у било којим околностима комуницирате пријатно и љубазно са свим купцима и колегама;
  • Волите да радите у динамичном окружењу где до изражаја долазе организационе вештине;
  • Имате енергичан став,амбициозни сте и имате жељу за учењем и напредовањем;
  • Поуздани сте, можемо да се ослонимо на Вашу одговорност;
  • Усмерени сте на задате продајне циљеве ради обостране користи;
  • Минимални степен образовања средња стручна спрема;
  • Минимално трогодишње искуство у вођењу малопродајног објекта;
  • Продајне вештине, вештине печења и излагања производа;
  • Изражена комуникативност;
  • Руковођење тимом као и спремност на тимски рад;

  Регионални менаџер (М/Ж)

  Позиција отворена за следеће градове: Суботица, Ковин, Нова Пазова, Темерин, Сремска Митровица, Инђија, Рума, Горњи Милановац, Чачак, Врбас, Шид, Бачка Топола.
  Опсег плате: од 100.000 до 120.000 динара (у зависности од броја објеката)

  НУДИМО:

  • Уз одличну стартну плату, бринете сами о висини Ваше зараде кроз стимулативне бонусе за остварене задате циљеве;
  • Флексибилно радно време;
  • Имате прилику да радите близу места становања, јер смо заступљени на скоро свим београдским општинама;
  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Тромесечну обука у Београду за горе наведену позицију (уз плаћен смештај и храну);
  • Коришћење службеног возила, мобилног телефона и лаптопа;
  • Позитивно окружење и атмосферу у којој се промовише креативност и професионализам.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Руковођење тимом, организовање рада у малопродајним објектима;
  • Вођење и унапређење продаје у региону;
  • Реализација постављених годишњих циљева;
  • Израда регионалног плана продајних активности саглаасно пословним циљевима;
  • Систематско истраживање и прикупљање тржишних информација и праћење конкуренције;
  • Праћење комерцијалне и маркетиншке активности конкурената;
  • Унапређење и изналажење нових приступа у организацији продаје;
  • Руководи и организује рад у малопродајном објекту;
  • Врши контролу извршених радних задатака у погледу квалитета и благовремености;
  • Стара се о уредном и законитом вођењу пословног објекта;
  • Обезбеђење довољне количине робе одговарајућег квалитета у објекту;
  • Обезбеђује довољне количине потрошног материјала у објекту;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Спремност на тимски рад;
  • Одличне организационе вештине;
  • Познавање тржишта и пословне мреже у региону;
  • Способност планирања, одређивања приоритета и самоорганизације;
  • Проактивност и фокусираност на реализацију циљева;
  • Систематичност и аналитичност;
  • Комуникативност, организованост, одговорност и продуктивност;
  • Минимум средња стручна спрема;
  • Минимум 3 године искуства на сличним или истим пословима;
  • Коришћење MS Office програма (средњи ниво);
  • Возачка дозвола Б категорије, активан возач.

  Кувар (М/Ж)

  Позиција отворена за следеће градове: Београд, Нови Сад, Јагодина, Сремска Митровица, Ваљево, Шабац, Нова Пазова, Чачак, Суботица.

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Уз одличну стартну плату, бринете сами о висини Ваше зараде кроз стимулативне бонусе за остварене задате циљеве (задајемо месечни план продаје и имате могућност да кроз сугестивну продају остварите новчане награде);
  • Могућност развоја каријере у брзо растућој компанији;
  • Могућност остваривања бонуса;
  • Позитивно окружење и атмосферу у којој се промовише креативност и професионализам.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Припрема дневног менија;
  • Спровођење и контрола хигијене кухиње и запослених;
  • Контрола примене норматива код припреме јела;
  • Спровођење стандарда квалитета и квантитета јела и производа;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Искуство у кулинарству и руковођењу;
  • Спремност на тимски рад;
  • Одличне организационе вештине;
  • Способност планирања, одређивања приоритета и самоорганизације;
  • Проактивност и фокусираност на реализацију циљева;
  • Систематичност и аналитичност;
  • Комуникативност, организованост, одговорност и продуктивност;
  • Коришћење MS Office.

  Шеф посластичарског погона (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Нето плата: 200.000 динара

  НУДИМО:

  • Перспективан посао са могућношћу напредовања;
  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Београду;
  • Редовну и стимулативну зараду ( нето плата од 200.000);
  • Могућност остваривања стимулативних бонуса;
  • Позитивно окружење и атмосферу у којој се промовише креативност и професионализам;

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Организовање, вођење и контрола свих фаза производње торти, колача и осталих дезерта;
  • Примање радних налога за израду посластичарских производа и полупроизвода;
  • Производња посластичарских производа у складу са утврђеним нормативима;
  • Евидентирање утрошених сировина и произведених количина готових призвода и полупроизвода
  • Развој нових посластичарских производа на захтев директора производње;
  • Врши пописе сировина и готових производа;
  • Искористите могућност да максимално развијете и искористите своје потенцијале радећи у најсавременијем пословном окружењу.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Пожељна средња угоститељска школа;
  • Неопходно искуства од минимум 5 година на позицији посластичара;
  • Развијене социјалне вештине, рад под притиском, тимски дух.

  Посластичар (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Нето плата: 150.000 динара

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао, организован у 2 смене;
  • Редовну и стимулативну зараду (нето плата 150.000);
  • Могућност напредовања на основу залагања и постигнутих резултата;
  • Заснивање радног односа на осмочасовно радно време;
  • Поред основне зараде исплаћујемо накнаду за превоз, накнаду за топли оброк, регрес;
  • Рад у компанији која пружа могућност да максимално развијете и искористите своје потенцијале радећи у најсавременијем пословном окружењу.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Прављење торти, колача и осталих дезерта;
  • Примање радних налога од пословође погона за израду посластичарских производа и полупроизвода;
  • Производња посластичарских производа у складу са утврђеним нормативима;
  • Евидентирање утрошених сировина и произведених количина готових производа и полупроизвода;
  • Врши пробе нових производа на захтев директора сектора;
  • Врши пописе сировина и готових производа.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Пожељна средња угоститељска школа;
  • Неопходно искуство од минимум 2 године на позицији посластичара;
  • Развијене социјалне вештине, рад под притиском, тимски дух.

  Радник на линији за производњу пецива (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Опсег плате: 72.000-88.000 (плата зависи од искуства)

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Редовну и одличну зараду, као и бонусе на основу постигнутих резултата;
  • Могућност напредовања само на основу залагања и постигнутих резултата;
  • Рад у компанији која пружа могућност да максимално развијете и искористите своје потенцијале радећи у најсавременијем пословном окружењу и производном погону на Балкану.
  • Обезбеђен бесплатан смештај и храна у Београду за кандидате из унутрашњости;

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Производња пекарских производа у оквиру одређеног дела производње;
  • Припрема материјала за производњу;
  • Филовање производа;
  • Рад у производном погону са модерним и аутоматизованим машинама;
  • Обављање процеса производње у складу са дефинисаним технолошким упутством и прописаним стандардима квалитета;
  • Поштовање прописаних норматива који се односе на производни асортиман;
  • Поштовање законом прописане санитарне и хигијенске процедуре;
  • Производња количине производа у складу са дневним потребама лагера;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Тимски оријентисан, способност за сарадњу;
  • Неопходно искуство у пекарској индустрији и производњи пекарских производа;
  • Прецизан, спретан и организован;
  • Спремност на обуку и прихватање иновација и трендова у пекарској индустрији;
  • Развијене социјалне вештине;

  Пекар за производњу сомуна (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Нето плата: од 84.000 до 96.000

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Редовну и одличну зараду, као и бонусе на основу постигнутих резултата;
  • Могућност напредовања на основу залагања и постигнутих резултата;
  • Рад у компанији која пружа могућност да максимално развијете и искористите своје потенцијале радећи у најсавременијем пословном окружењу на Балкану;
  • Флексибилно радно време (рад у три смене).

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Производња сомуна у оквиру одређеног дела производње;
  • Поштовање прописаних норматива који се односе на производни асортиман;
  • Поштовање законом прописане санитарне и хигијенске процедуре;
  • Производња количине производа у складу са дневним потребама лагера;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Тимски оријентисан, способност за сарадњу;
  • Спремност прихватања иновација и трендова у пекарској индустрији;
  • Развијене социјалне вештине и рад под притиском;
  • Потребно претходно радно искуство на истој позицији.

  Пакер смрзнутих пецива (М)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Опсег плате: 65.000 – 70.000

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Поред основне зараде исплаћујемо накнаду за превоз, накнаду за топли оброк, регрес;
  • Месечне стимулације на редовну зараду у зависности од ангажовања запослених;
  • Могућност напредовања на основу залагања и постигнутих резултата.

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Мануелно паковање смрзнутог пецива у кесе;
  • Припрема материјала за производњу;
  • Обављање процеса производње у складу са дефинисаним технолошким упутством и прописаним стандардима квалитета;
  • Подршка у испуњењу плана рада колегама из производног тима;
  • Одржавање хигијене радног простора;
  • Поштовање мера безбедности и здравља на раду.

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Прецизан, спретан и организован;
  • Физичка спремност;
  • Тимски рад и тимска оријентисаност.

  Радник на паковању хлеба (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Нето плата: 70.000

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Обезбеђена обука за кандидате без искуства;

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Преузимање хлеба са покретне траке и паковање у гајбице;
  • Поштовање мера безбедности и здравља на раду;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Вредан/на, спретан/на и организован/а;
  • Физичка спремност за вишечасовно стајање и паковање;
  • Тимски рад и тимска оријентисаност;
  • Није потребно претходно искуство.

  Хигијеничар (М/Ж)

  Локација радног места: Вишњичка 61А. Београд
  Нето плата: 52.000

  НУДИМО:

  • Сталан и сигуран посао у најуспешнијем ланцу пекара у Србији који константно расте и са преко 1000 запослених чини један СкРоЗ ДоБаР тим;
  • Поред основне зараде исплаћујемо накнаду за превоз, накнаду за топли оброк, регрес;

  ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

  • Одржавање хигијене производног погона и помоћних просторија;
  • Рад на линији за прање судова;
  • Рад по сменама;

  ПРОФИЛ КАНДИДАТА:

  • Прецизан, спретан и организован;
  • Тимски рад и тимска оријентисаност.

  КОНКУРИШИТЕ И ПОСТАНИТЕ ДЕО ТИМА!

  Пошаљите нам биографију на мејл posao@skrozdobrapekara.rs (са назнаком позиције и локације) или позовите на број 0648031038 радним данима од 08 до 16h и закажите разговор.

  Вредности које су нам важне

  Тимски рад 100%
  Спремност на учење и усавршавање 98%
  Тачност и одговорност 95%

  Тргоцентар д.о.о. Београд је компанија која послује дуги низ година. У оквиру фирме послује преко 80 малопродајних објеката: у Београду, Панчеву, Смедереву, Смедеревској Паланци, Инђији, Руми, Новом Саду, Новој Пазови, Темерину, Шапцу, Пожаревцу, Јагодини, Сремској Митровици, Ћуприји, Ковину, Чачку, Великој Плани, Ваљеву, Горњем Милановцу, Врбасу, Шиду, а ускоро и у Крушевцу и Бачкој Тополи. У малопродајним објектима запослени пружају брзу и квалитетну услугу и дневно услуже преко 60 000 купаца производима савршеног квалитета. У циљу проширења, компанија је отворила још неколико ресторана куваних јела.

  Могућност брзог напредовања!

  Уколико желиш да изградиш каријеру у брзо растућој компанији, да учиш посао од мајстора свог заната, да се доказујеш, унапређујеш своја знања и напредујеш, СкРоЗ добра ПеКаРа ти нуди прилику где за кратко време можете напредовати како са почетних тако и са других позиција. Ценимо и награђујемо резултате, желимо да растемо заједно и веома нам је битно задовољство запослених, јер једино тако можемо остварити како наше заједничке тако и индивидуалне циљеве.

  gtag('config', 'G-KPJM7NPY4F');